Blog

Ruhr 2010

Een excursie naar verlaten gebieden, onverwachte initiatieven, een haast wanhopige ambtenaar op zoek naar ideeën, failliete steden en een geweldige hoeveelheid natuur en dit alles een paar kilometer buiten onze landsgrenzen klinkt anders. Anders en leerzaam was het zeker!

Van 27 tot 29 september ben ik samen met 16 andere ontwerpers en geïnteresseerde op een door de Dutch DFA georganiseerde excursie geweest naar Ruhr 2010. Het Ruhrgebied? Dit grauwe industriële gebied waar we doorrijden op weg naar onze vakanties en waar de kans groot is in een file terecht te komen? Sommige zullen wel eens naar CentO in Oberhausen of de kerstmarkt in Duesseldorf zijn geweest, maar naar mijn gok hebben weinigen Essen of Dortmund gezien. Ik had het ook nooit gezien tot vorige week maar ik ben nu toch wel een ontdekking rijker.

Ik wilde erg graag mee met deze excursie naar het Ruhrgebiet omdat ik meer wilde weten. Ik ben er tientallen keren aan voorbij gereden met geen idee wat zich daar afspeelt. Tegelijkertijd heb ik een grote liefde voor Duitsland, zoals sommigen van jullie weten. Daarom leek het mij een goede mogelijkheid om verder onbekend gebied te bekijken en om in contact te komen met andere Nederlandse en Duitse ontwerpers.

De creatieve industrie als motor van het Ruhrgebied.

Het Ruhrgebiet is een interessant gebied, booming tijdens de Industriële Revolutie en aderlatend ten tijden dat de mijnen werden gesloten. Overgebleven zijn failliete steden, velen werklozen, grote stukken land die niemand wil en de vraag is waar gaan we heen? Veel steden willen creatieven in hun stad om alles weer aan de gang te krijgen en weg te navigeren van de problemen (alles gebaseerd op Richard Florida’s ideeën). Misschien een beetje te kort door de bocht en niet zomaar in een keer te realiseren. Alhoewel sommige steden initiatieven realiseren en door evenementen als Ruhr 2010 en Essen als Europese Culturele Hoofdstad kan een begin worden gemaakt.

In 3 dagen hebben we verschillende dingen bezocht die te maken hadden met Ruhr 2010 in Oberhausen, Essen, Dortmund en Duisburg. We hebben het Brachen Siedlung festival in Landschaftspark Duisburg bezocht, geslapen in Nederlands ontworpen appartementen in Dortmund, Oberhausen en het Gastgastgeber project aldaar bezocht en hebben een design symposium bijgewoond op het Zollverein in Essen. Best wel veel Dtch Design maar tegelijkertijd veel mogelijkheden om onze Duitse buren te ontmoeten.

Ik heb erg genoten van de verlaten hoogovens in Essen, Duisburg en Oberhausen. Geweldige plaatsen waar veel initiatieven zoals een duikschool, museum, speeltuin en park hun weg hebben gevonden. Ik was ook erg verrast door de grote hoeveelheden groen en hoe deze zijn (her)gebruikt. Ik verwachtte dit niet in een gebied dat toch vooral bekend staat als zwaar industrie gebied. Slapen in appartementsgebouw in Dortmund heeft zeker ook zijn charmes. Aan de binnenzijde smaakvol ingericht met Gispen meubilair en aan de buitenkant de vervallen grindsteen-look. De ontmoetingen met andere mensen, zowel in de groep als die we tegenkwamen waren inspirerend en leerzaam. Altijd god om meer te horen en leren.

Ja dus wat kan ik concluderen?

Er is veel potentie in het gebied en in de toekomst kan het de plaats zijn om te zijn. Het is zeker een gebied om te blijven volgen en nog vaker heen te gaan. Dan de hamvraag, zou ik er als ontwerper willen werken? Om eerlijk te zijn niet. Er zijn zeker kansen, maar op dit moment is mijn eigen studio eerst iets wat van de grond moet voor zoveel verder te gaan kijken. Ik houd het Ruhrgebied zeker in mijn achterhoofd en ik zal er nog wel eens heen reizen. Teveel wat ik nog niet heb gezien en veel wat ik nog graag wil zien.

De hartelijke dank aan de Dutch DFA voor het mogelijk maken van de reis en natuurlijk ook aan het goede gezelschap van de groep!

Een uitgebreider verslag van de dag tot dag gebeurtenissen kunt u lezen op de site van de Dutch DFA: dag 1, dag 2, dag 3.A trip to deserted areas, unexpected initiatives, an almost desperate community employee waiting for ideas, bankrupt cities and an incredible amount of nature just a few kilometers from the Netherlands sounds different. Different and informative it has surely been!

From September 27 to 29 I’ve been on organized trip of the Dutch DFA with 16 other designers to visit Ruhr 2010. The Ruhrgebiet you will say? This grey industrial area where we all drive through on our way to holiday and where there is a likely chance to be in some traffic jam? Some might have visited CentrO in Oberhausen or the christmas market in Dusseldorf but I guess not many have ever been to Essen or Dortmund. I was one of them until last week and I think I’ve been convicted….

I really wanted to go on this trip as I wanted to see and know more on the Ruhrgebiet. This area I drove past numerous times but no clue what is happening there. On the same time, as some of you know, I have a kind of love for Germany. So a great opportunity to explore unknown terrain and get in contact with some other Dutch and German designers.

The creative industries seen as the new motor of the Ruhrgebiet

The Ruhrgebiet is an area interesting area, booming during the Industrial Revolution but loosing it’s “life” when the mines were closed. What is left now are cities that are bankrupt, many unemployed people, vast amounts of land that nobody wants and the question where to go to. Many cities want to get the creative life in to get the city going again and get away from the problems. Maybe a bit simplistic and not working yet… Although some cities got things going and Ruhr 2010 and being European Culture Capital will be a start.

During 3 days we visited different sites that were connected to Ruhr.2010 in Oberhausen, Essen, Dortmund and Duisburg. We visited the Brachen Siedlung festival in Landschaftspark Duisburg, slept in Dutch designed appartments in Dortmund, visited Oberhausen and were guests at the Gastgastgeber there and attended a design conference on the terrain of Zollverein in Essen. Quite some Dutch Design but on the same time also opportunities to meet our German neighbours.

I really enjoyed the deserted melting furnaces in Essen, Duisburg and Oberhausen. Great places where other activities found their way as a diving school, museum, playing area or as park. Also I was surprised by the vast amounts of nature and how it was (re)used. I didn’t expect that in an area that is considered full of industry. Sleeping in an normal apartment building in Dortmund had it’s charm. Designed on the inside with Gispen furniture and on the outside the shitty gravel look. The meetings with other people attending the events we visited and the group itself were for me very inspiring and fruitful. Always interesting to hear and learn more.

So what can I conclude?

There is potential in the area and in time it can become the next place to be. It is certainly an area to keep following and go back there again.  Would I move there and start as a designer there? To be honest not. There are certainly chances but I will have to focus to get my own studio going before going to explore more opportunities. In time I will keep it in mind and I certainly will head down to the Ruhrgebiet and take in more of the culture there. Too much I didn’t see yet and too much I want to see again.

Thanks to the Dutch DFA for making the trip possible and ofcouse as well to the group!

To read a more detailed report, written  on what we did day by day please have a look at the site of the Dutch DFA: day 1, day 2, day 3

Spread the STUDIO YDID love